Vertrouwenscontactpersoon

Soms gebeuren er op of rond de tennisbanen helaas dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die voor de betrokkene(n) gevoelig liggen. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van ongewenst gedrag. Het bespreekbaar maken van een beklemmende situatie is belangrijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Soms kunnen deze negatieve ervaringen besproken worden met een trainer van de club. In sommige gevallen blijkt deze stap echter te groot omdat het onderwerp gevoelig ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte, of wil men de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden.

Een van de speerpunten binnen het beleid van de vereniging is dat “LTC Domburg” een sportieve en (sociaal) veilige omgeving wil bieden. Daarnaast staat respect voor elkaar hoog in het vaandel. Ongewenst gedrag past niet in dit beeld en wordt daarom niet getolereerd binnen de vereniging. Mensen die hier desondanks toch mee te maken krijgen, kunnen dit melden bij een vertrouwenspersoon. Het gaat hier om een externe vertrouwenspersoon die geen binding heeft met de vereniging waardoor zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid geboden kan worden. Door het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon hoopt het bestuur van “LTC Domburg” het (gevoel) van veiligheid binnen de vereniging te vergroten. 

Onze vertrouwenspersoon: Ysbranda Bats

Graag stel ik me via deze weg aan jullie voor. Ik ben geen tennisser maar wel een enthousiaste sporter. Vroeger deed ik aan judo en bergklim sport, nu loop ik nog steeds hard en zit ik graag op de MTB / racefiets. Sinds 1999 woon ik met veel plezier in Oostkapelle, waar ik ook ruim 12 jaar als huisarts praktijk heb gehad; daarna heb ik behalve in de huisartsenpraktijk van Veere, ook 1 dag in die van Domburg gewerkt. Daarnaast ben ik via de Commissie van Toezicht verbonden aan de P.I. Middelburg.

Als huisarts kan ik alleen maar onderstrepen hoe belangrijk de rol van het sporten in ons dagelijkse leven is. En ik vind het buitengewoon goed dat er veel aandacht is voor het sporten in een plezierige en ook veilige omgeving. Graag wil ik daar van mijn kant aan bijdragen.

Contactgegevens:

T: 06-22926182 ('s avonds bereikbaar)
E: [email protected]

Bestuursbesluit Vertrouwenspersoon LTC Domburg.pdf