Lidmaatschappen

Voor het verenigingsjaar 2024 gelden de volgende lidmaatschappen en contributietarieven:

Senior lidmaatschap (18 jaar en ouder)
Het lidmaatschap bedraagt voor senioren € 103,- per kalenderjaar*. Hierbij wordt uitgegaan van automatische incasso. Indien je een nota wenst, worden de bedragen verhoogd met € 3,- administratiekosten. Het contributiebedrag voor senioren is inclusief € 20,- opgeld. Door het uitvoeren van vrijwilligerstaken kan dit bedrag terugverdiend worden.

Jeugdlidmaatschap (t/m 17 jaar)
Een jeugdlidmaatschap bij LTC Domburg kost € 53,- per kalenderjaar*. Er worden het hele jaar activiteiten georganiseerd voor de kinderen waar ze gratis aan deel kunnen nemen. Ook mag elk kind 5x per jaar gratis een introducé meenemen en hier per keer 1 uur mee tennissen. Je kan als ouder/verzorger dus ook 5x met je kind gebruik maken van de baan (mocht je zelf geen lid zijn van LTC Domburg)

Als lid van LTC Domburg maak je gebruik van:
  • Een jaar lang heerlijk tennissen op onze Smash court tennisbanen gedurende de openingstijden van het park
  • Online via de KNLTB Club App een baan reserveren: dus geen wachttijd
  • Deelname aan competities, toernooien en activiteiten
  • KNLTB- lidmaatschap voor het spelen van officiële toernooien en competities
  • Een gezellig clubhuis met een mooie kantine, terras en kleedruimtes
  • Verlichte banen
  • Neem 5x per jaar gratis een introducé mee om samen mee te tennissen

* Indien je in de loop van het jaar lid wordt, geldt het volgende: De ingangsdatum is altijd de eerste van de lopende maand tot het einde van het jaar. Senioren betalen € 10,- per maand en junioren betalen € 5,- per maand maar nooit meer dan het jaarbedrag.

Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap kan alleen eindigen tegen het einde van het verenigingsjaar, met een opzegtermijn van 4 weken. Opzeggingen dienen dus schriftelijk (of via E-mail) voor 1 december bij de ledenadministratie gemeld te zijn ([email protected])