Het privacy beleid van LTC Domburg

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Indien u geïnteresseerd bent in hoe wij met uw gegevens omgaan, kunt u onze privacy verklaring downloaden aan het einde van deze pagina.

Onze privacy statement

Download de privacy statement
Copyright © 2021 LTC Domburg
Website: Dizero