ALV woensdag 23 september 2020 om 19.30 uur

Gepubliceerd op: maandag 14 september 2020
ALV  woensdag 23 september 2020 om 19.30 uur

Beste leden,

Het bestuur van de LTC Domburg nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 
woensdag 23 september 2020 om 19.30 uur in de kantine van LTC Domburg.

Aandachtspunten in verband met corona:
Tijdens de ALV houden we ons aan de door het RIVM gestelde regels (1,5 meter afstand, enz.).
Hierdoor willen we graag vooraf weten welke aantallen we kunnen verwachten, zodat we hier op in kunnen spelen.

Als u naar de ALV wilt komen op woensdag 23 september,
wilt u uzelf dan uiterlijk op 20 september aanmelden?
Dit kan d.m.v. een mail naar 
secretaris@ltcdomburg.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking. Wij hopen op een ruime opkomst en op een goede vergadering.

Namens het bestuur,

Rutger Bimmel

Voorzitter LTC Domburg

Copyright © 2021 LTC Domburg
Website: Dizero